THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Ngày đăng: 18/06/2019 Lượt xem: 281
Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM Trụ sở chính: Số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại: [...]
Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Ngày đăng: 18/06/2019 Lượt xem: 230
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 28/3/2019, Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi kính đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét chấp thuận cho Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội [...]
BÁO CÁO XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

BÁO CÁO XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

Ngày đăng: 18/06/2019 Lượt xem: 313
Kính gửi: Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm; Căn cứ văn bản số 370/ĐS-KSNB ngày 01/02/2019 của Tổng công ty Đường [...]
THÔNG BÁO Về việc: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm.

THÔNG BÁO Về việc: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm.

Ngày đăng: 18/06/2019 Lượt xem: 275
Ngày 16/4/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm đã gửi thông báo số 233/TB-HĐQT mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào thời gian 7h30’ thứ Năm, ngày 25/4/2019. Để phù hợp với thực tế công tác [...]
QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

Ngày đăng: 18/06/2019 Lượt xem: 328
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây: Điều 1. Mục đích - Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường [...]
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày đăng: 18/06/2019 Lượt xem: 257
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 --------------- Thời gian: 8h00' ngày 08 tháng 6 năm 2019 Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm Số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, [...]
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

Ngày đăng: 18/06/2019 Lượt xem: 274
QUYẾT NGHỊ: - Nhất trí thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Xe lửa Gia Lâm, thời gian tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến vào ngày 25 tháng 4 năm 2019.
BÁO CÁO  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2019

Ngày đăng: 18/06/2019 Lượt xem: 445
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Năm 2018, tiếp tục đà đổi mới trong toàn ngành với mục tiêu thay đổi cơ cấu tổ chức phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay. Để dành lại thị phần và sự tin tưởng của người dân trong việc lựa chọn phương tiện [...]